< Cofnij

Konkurs "Najlepsi z najlepszych! 4.0."

Baner

Z dumą informujemy, że projekt tegorocznego absolwenta kierunku lekarskiego - Rafała Sibiaka - pt. "Rola nowych technologii w opiece nad ciężarnymi z rozpoznaną cukrzycą typu 1" został zakwalifikowany do finansowania w ramach programu: „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Tematyka projektu wpisuje się w zakres dotychczas prowadzonych przez absolwenta prac badawczych w Klinice Rozrodczości UMP pod kierunkiem opiekuna projektu prof. dr hab. Ewy Wender-Ożegowskiej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach oraz konferencjach naukowych.

Serdecznie gratulujemy!