< Cofnij

Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem

Konferencja

W dniu 26 lutego 2020 r. odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem”, której organizatorami byli Miasto Poznań, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Miasto Poznań we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego podjęło się pionierskiego zadania - usystematyzowania problematyki dotyczącej codziennego charakteru pracy z pacjentem wywodzącym się z innego kręgu kulturowego i religijnego. Aby ułatwić przedstawicielom służby zdrowia wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, zorganizowało poświęconą temu zagadnieniu konferencję naukową. Wzięli w niej udział nie tylko dyrektorzy szpitali, ale również naukowcy, którzy na co dzień zajmują się tą problematyką.

Warto podkreślić, iż Uniwersytet Medyczny był pierwszą uczelnią, która w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego” (odbyła się w 2017 r.) przygotowała i przeprowadziła debatę ekspercką dotyczącą kształcenia i wprowadzania procedur medycznych w opiece nad pacjentem wywodzącym się z odmiennego kręgu kulturowego i religijnego w polskim systemie ochrony zdrowia. Debata zaowocowała podpisaniem listu intencyjnego przez przedstawicieli środowiska medycznego i poszczególnych religii w zakresie tworzenia procedur pracy z pacjentem pochodzącym z innego kręgu religijnego i kulturowego.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom związanym z podjęciem profesjonalnej opieki medycznej nad pacjentami wywodzącymi się z innego kręgu kulturowego i religijnego, dzięki współpracy Miasta Poznania oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w 2019 r. ukazała się monografia „Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem” pod red. Katarzyny B. Głodowskiej, Ewy Baum, Rafała Staszewskiego i Ewy Murawskiej. Publikacja jest próbą ukazania potrzeb, problemów, a także wyzwań i nowych rozwiązań, które powstają i mogą być zastosowane w pracy z pacjentem wywodzącym się z innego kręgu kulturowego i religijnego.

Jak podkreślił zastępca prezydenta Jędrzej Solarski, powstanie podręcznika, który ma w sposób praktyczny wspomóc kadrę medyczną było dla miasta bardzo ważne, ponieważ stolica Wielkopolski staje się domem dla nowych mieszkańców, którzy żyją zgodnie z regułami własnej religii i kultury. Tu mieszkają, uczą się, pracują, a czasami - jak każdy - muszą także skorzystać z pomocy medycznej. Wychodzimy naprzeciw temu wyzwaniu - chcemy, by każdy mieszkaniec i mieszkanka Poznania, niezależnie od narodowości, przynależności etnicznej i wyznawanej wiary, mógł cieszyć się poczuciem komfortu i bezpieczeństwa.

- Pomimo tego, że w obecnych czasach na oddziałach szpitalnych często znajdują się pacjenci z odmiennego kręgu kulturowego lub religijnego, jak świadkowie Jehowy, Romowie czy muzułmanie, personel medyczny ciągle jeszcze czasem reaguje zakłopotaniem - mówi dr hab. Ewa Baum, kierownik Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wierzymy, że dzięki pogłębieniu wiedzy znikną lęk, zagubienie, frustracja, zaś dzięki profesjonalnemu podejściu i wiedzy z zakresu międzykulturowości możemy stać się dla pacjenta partnerem i wsparciem, a on dla nas nie będzie już kłopotliwym wyzwaniem, lecz osobą, która potrzebuje naszej opieki - prof. dr hab. Michał Musielak Prorektor ds. promocji i współpracy z regionem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

- Z dumą możemy powiedzieć, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu był pionierem wśród uniwersytetów medycznych w Polsce, gdyż już cztery lata temu podjął działania związane z popularyzacją wiedzy o medycynie transkulturowej, doprowadzając do przeszkolenia 690 pracowników placówek medycznych i studentów kierunków medycznych z obszaru całej Polski - podkreśla dr n. o zdr. Katarzyna B. Głodowska z Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. - Pozwoliło to nam na opracowanie skróconych schematów postępowania, które mogą być wykorzystywane przez pracowników ochrony zdrowia, a które z satysfakcją prezentujemy w wydanej niedawno monografii.

» Fotogaleria z konferencji