< Cofnij

Laureaci Nagrody LUMEN 2015

Z ogromną satysfakcją informujemy, że wśród wyróżnionych w konkursie Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015, w kategoriach infrastruktura i umiędzynarodowienie znalazły się projekty "Nowoczesna infrastruktura podstawą Uniwersytetu Medycznego z przyszłością" prof. dra hab. Jacka Wysockiego oraz "Centrum Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - jakość kształcenia, współpraca międzynarodowa, promocja Uczelni i miasta" prof. dra hab. Grzegorza Oszkinisa.

prof. Jacek Wysocki - LUMENprof. Grzegorz Oszkinis - LUMEN

Nagroda LUMEN jest przyznawana osobom i zespołom odpowiedzialnym za realizację projektów w pięciu obszarach efektywnego zarządzania uczelnią wyższą. W pierwszej edycji konkursu nagradzane były inicjatywy zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat.

Pierwszą edycję Konkursu Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015 zorganizowały Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz firma doradcza PCG Polska. W konkursie wyróżniane są osoby i zespoły, które w innowacyjny sposób zarządzają uczelniami.
Perspektywy, PCG Polska
Do konkursu nadesłano 169 zgłoszeń z 65 uczelni - 50 publicznych i 15 niepublicznych. Zwycięzców w każdej z kategorii wyłoniła kapituła złożona z uznanych postaci ze świata szkolnictwa wyższego, nauki i biznesu. Przewodniczył jej były prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniach 23-24 listopada w Warszawie w trakcie konferencji Liderów Zarządzania Uczelnią.

» Więcej informacji na temat Konkursu LUMEN