< Cofnij

MedInnovations. Innowacje w Medycynie

W dniu 4.12.2021 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Studencka „MedInnovations. Innowacje w Medycynie”. Było to pierwsze tego typu spotkanie w Polsce, zorganizowane z inicjatywy studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jego celem było  stworzenie przestrzeni do dyskusji nad rozwojem technologii medycznych w środowisku studenckim,  szczególnie wśród studentów kierunków technicznych i medycznych.

W Konferencji uczestniczyli wybitni specjaliści z całej Polski. Ich wystąpienia zgrupowano w sesje tematyczne: „Sztuczna inteligencja, telemedycyna, druk 3D”, „Polski MedTech - innowacje na wyciągnięcie ręki” oraz „Roboty medyczne i VR”. Integralną częścią wydarzenia była prezentacja startupów działających w obszarze Health Care, a także wystawa urządzeń i produktów cyfrowych, na której uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi w branży medycznej. Wystawa ta stała się możliwa dzięki współpracy organizatorów konferencji z wieloma firmami - producentami tych urządzeń.

Konferencja zgromadziła ponad 200 studentów z całej Polski, którzy mieli okazję wysłuchać 20 prelekcji oraz odwiedzić 10 punktów wystawienniczych w przestrzeni Centrum Kongresowo-Dydaktycznego.

Dzięki  współpracy z Centrum Symulacji Medycznej naszego Uniwersytetu uczestnicy konferencji mogli pójść jeszcze dalej w interaktywnym poznaniu nowości technologicznych. W trakcie 18 tur warsztatów tematycznych mieli okazję wypróbować działanie gogli VR, symulatora USG, interaktywnego fantoma do osłuchiwania oraz bionicznego szkieletu, a także zapoznać się z tajnikami prezentacji prac naukowych.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla Władz Rektorskich i Władz Administracyjnych Uczelni, Władz Administracyjnych Centrum Kongresowo-Dydaktycznego i Biblioteki Głównej, dla Kierownictwa Centrum Symulacji Medycznej oraz Działu Promocji i Karier Uniwersytetu Medycznego. Dziękujemy Panu Dr. hab. Piotrowi Wasylczykowi, Pani Dr. n. med. Darii Keller, Lek. Mateuszowi Dziarmadze oraz Pani mgr Katarzynie Wacławiak za wsparcie i organizację warsztatów.

Całość spotkania została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe „MedInnovations” pod przewodnictwem Pana Dr. hab. n. med. Tomasza Trzeciaka oraz Pani Dr n. med. Magdaleny Richter. Konferencję poprowadziły studentki kierunku lekarskiego: Natalia Kwiatkowska i Alicja Kamińska, a w przygotowanie wydarzenia zaangażowany był zespół ponad 20 osób - doktorantek, studentek i studentów naszej Uczelni oraz wolontariuszy.  

Zdjęcia