< Cofnij

MitoEAGLE 2018

Zespół Zakładu Neurochemii i Neuropatologii kierowany przez dra hab. n. med. Sławomira Michalaka przy wsparciu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych zorganizował w dniach od 21 do 23 lutego 2018 roku międzynarodowe spotkanie i warsztaty badaczy mitochondriów w ramach europejskiego projektu MITOEAGLE (Evolution-Age-Gender-Lifestyle-Environment: mitochondrial fitness mapping).

W spotkaniu uczestniczyło 23 badaczy z 7 krajów: Austrii, Niemiec, Szwecji, Rumunii, Serbii, Łotwy i Polski. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością wybitny biolog, badacz mitochondriów i twórca systemu respirometrii wysokiej rozdzielczości - prof. Erich Gnaiger z Innsbrucku. Podczas spotkania opracowywano rekomendacje dotyczące analiz oddychania mitochondrialnego w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej i płytkach krwi.

Więcej informacji: www.mitoeagle.org/index.php/MitoEAGLE_Poznan_2018

MitoEAGLE 2018

MitoEAGLE 2018

MitoEAGLE 2018

MitoEAGLE 2018