< Cofnij

Nagroda Naukowa Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Zdjęcie

Dr hab. Piotr Rzymski z Zakładu Medycyny Środowiskowej UMP otrzymał Nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Nagroda ta przyznawana jest za osiągnięcia z ostatnich pięciu lat wybitnym naukowcom z Wielkopolski. Nagroda Naukowa Samorządu Województwa Wielkopolskiego została ustanowiona w listopadzie ubiegłego roku przez Sejmik. Jej inicjatorem jest radny Filip Kaczmarek. W tym roku wręczono ją po raz pierwszy.

Pod obrady Kapituły wpłynęły 33 wnioski, spośród których niemal jednomyślnie, najwyżej oceniony został wniosek dotyczący kandydatury dra hab. Piotra Rzymskiego. Jest on współautorem ponad 150 artykułów w zagranicznych czasopismach naukowych, ekspertem międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną zdrowia (m.in. jako ekspert zewnętrzny WHO) i naukowych (m.in. unijnej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych), redaktorem kilku anglojęzycznych czasopism naukowych, recenzentem ok. 500 prac w czasopismach naukowych, autorem ponad 20 publikacji o pandemii COVID-19 i szczepieniach, ekspertem inicjatywy Nauka przeciw Pandemii, ambasadorem międzynarodowej sieci naukowej Universal Scientific Education and Research Network (USERN), publicystą naukowym Tygodnika Polityka oraz bardzo aktywnym popularyzatorem nauki w Wielkopolsce i całym kraju. Według tegorocznego rankingu przygotowanego przez Uniwersytet Stanforda i wydawnictwo Elsevier, należy do 2% najlepiej cytowanych naukowców na świecie w roku 2020 r.

Uroczystość wręczania Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego odbyła się w poniedziałek 29 listopada podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Marszałek Marek Woźniak w swoim wystąpieniu podkreślił nie tylko wszechstronność zainteresowań i aktywności prof. Rzymskiego, począwszy od publikacji w renomowanych magazynach naukowych po przeprowadzanie badań. - Profesor Rzymski posiada jeszcze coś bardzo istotnego, czyli zdolność i umiejętność dzielenia się swoją wiedzą z szerokim forum odbiorców. Wszyscy wiemy, że popularyzacja nauki jest rzeczą niezwykle wymagającą. Pan profesor to czyni z dobrymi skutkami, co przynosi efekt wzbogacania społeczeństwa o wiedzę - dodał Marszałek.

- Żyjemy w czasach, w których - nie boję się postawić tej tezy -  w przestrzeni publicznej z braku wiedzy uczyniono cnotę. To zjawisko obserwowane jest nie tylko w Polsce, ale także w przestrzeni światowej. Niejednokrotnie żywioły populistyczne każą podziwiać brak wiedzy i kwestionować autorytety naukowe, które uczyniły ludzkość zdolną do pokonywania wielu przeszkód, w tym tych dotyczących zdrowia - mówił Marszałek Marek Woźniak.

- To znaczące dla mnie wyróżnienie, zwłaszcza w tak trudnych czasach. Dziś naszą działalność naukową, dydaktyczną, czy informowanie społeczeństwa o pandemii i szczepionkach, przychodzi nam realizować w czasie silnej społecznej polaryzacji i wylewającej się fali hejtu. Dotyka to wielu osób walczących z pandemią, w tym lekarzy. Jednak oni spotykają się przynajmniej co jakiś czas z miłymi gestami, chociażby ze strony pacjentów, którym pomogli. Tymczasem my, naukowcy, kolektywnie tworzący narzędzia do walki z różnymi problemami ludzkości, w tym do walki z pandemią, takich słów zbyt często nie słyszymy. Dlatego dzisiejsze wyróżnienie traktuje jako miły gest, ale też uznanie dla nauki, która powinna być integralną częścią życia społecznego - stwierdził dr hab. Piotr Rzymski.

Z okazji wręczenia Nagrody, dr hab. Piotr Rzymski wygłosił wykład poświęcony szczepieniom przeciw COVID-19, ich dotychczasowym efektom w postaci mniejszej liczby zgonów, a także konieczności wspierania krajów ubogich w realizacji programów szczepień, by zmniejszyć ryzyko pojawiania się kolejnych, niebezpiecznych wariantów, takich jak wariant omikron.