< Cofnij

Najlepsi z najlepszych!

Zdjęcie

Z satysfakcją informujemy, że grupa studentów V roku Farmacji w składzie Karina Grzanka, Delfina Hanus, Szymon Sip, Dominika Siąkowska i Anna Stasiłowicz realizująca projekt pt. "Rozpuszczalność aktywnych substancji farmaceutycznych - podstawowy ale kluczowy parametr w rozwoju supergeneryków" finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Najlepsi z najlepszych” 3.0 pod opieką dr hab. Judyta Cieleckiej-Piontek, dr hab. Ewy Tykarskiej oraz dra hab. Przemysława Zalewskiego w dniach 25-26 kwietnia prezentowała wyniki badań podczas konferencji naukowej IAARHIES International Conference on Physical & Life Sciences ICPLS w Auckland w Nowej Zelandii.

W czasie konferencji została nagrodzona praca prezentowana przez Annę Stasiłowicz pt. "The impact of different amount of monoclinic and orthorhombic crystalline forms and their combinations with  polymers on apparent solubility of paracetamol".

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie