< Cofnij

Nowatorska aplikacja „iWound”

Zagrożenie miejsc operowanych zakażeniem to problem, z którym borykają się chirurdzy „od zawsze” i wszędzie. Pomimo postępu w medycynie, zakażenia pooperacyjne zdarzają się i ciągle stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia operowanych pacjentów. Skutkuje to także znacznym wydłużeniem hospitalizacji. Podstawowym problemem jest fakt, że nie ma wiarygodnych danych na temat zakażeń pooperacyjnych. Tylko 30 procent szpitali w Polsce raportuje dane o zakażeniach. Szacuje się, że w Polsce rocznie występuje około 400 tysięcy takich przypadków. Odpowiedzią na ten problem jest aplikacja na urządzenia mobilne „iWound”.

Aplikacja stanowi zwieńczenie kilku lat intensywnej pracy lekarzy, informatyków i pacjentów - zespołu pasjonatów z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, pod kierunkiem profesora Tomasza Banasiewicza. Udało się stworzyć unikatowe i nowatorskie narzędzie, które poprzez analizę i sprawne zarządzanie danymi, może nie tylko znacząco pomóc pacjentowi w opiece nad raną, również przewlekłą, ale także wspomóc szeroko rozumiany personel medyczny, ułatwić kontakt ze specjalistą, usprawnić proces leczenia. Przygotowana przez zespół Kliniki aplikacja, stanowi element kompleksowego systemu monitorowania pacjenta w trakcie hospitalizacji i po niej, stworzy pomost pomiędzy leczeniem szpitalnym i ambulatoryjnym. Umożliwi również skuteczne zapobieganie i zmniejszenie ryzyka zakażenia miejsca operowanego, jednego z największych problemów oddziałów zabiegowych w chwili obecnej. Aktualne zalecenia opiniotwórczych instytucji i gremiów medycznych zdecydowanie mówią o konieczności monitorowania możliwości występowania zakażenia miejsca operowanego co najmniej do 30 dni od chwili zabiegu i nawet do 90 dni w przypadku zastosowania implantu.

System iWound jest prosty, a poruszanie się po nim intuicyjne. Aby z niego skorzystać trzeba pobrać aplikację na dowolne urządzenie mobilne. Potrzebny jest do tego kod dostępu, który przekazuje choremu jego lekarz. Używanie aplikacji wymaga następnie rejestracji przy pomocy loginu i hasła. Przed pierwszą konsultacją pacjent musi odpowiedzieć na pytania o stan zdrowia i te dotyczące konkretnej rany. Odpowiedzi można uzupełnić o zdjęcie rany, a także wiadomość z opisem niepokojących dolegliwości. Po przesłaniu danych, z pacjentem skontaktuje się konsultant, który przekaże mu informacje do dalszego postępowania, czyli np. sposobów higieny rany, rodzajów środków medycznych do jej opatrywania, bądź zaleci szybkie udanie się do lekarza, jeśli rana wymaga innego leczenia. Wygodnym uzupełnieniem aplikacji jest system przypomnień o zastosowaniu określonego leku lub zmiany opatrunku.

Aplikacja „iWound”, wśród wielu swych funkcjonalności, jest jednym z  pierwszych w skali światowej narzędzi pozwalających w prosty, tani i  efektywny sposób realizować te zalecenia bez dodatkowego obciążenia personelu medycznego. Na razie możliwość korzystania z niej będą mieli pacjenci Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego. 17 września Klinikę opuściła pacjentka, która będzie korzystać z aplikacji w kontakcie z lekarzami i personelem medycznym i w ten sposób monitorować pooperacyjną ramę.

17 września w Sali Rydygiera Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego, profesor Tomasz Banasiewicz  wraz z zespołem, zaprezentował działanie aplikacji „iWound”.

- To może być prawdziwa rewolucja w medycynie. Aby jej dokonać musimy jednak podjąć wspólne działania nie tylko z personelem medycznym, ale również z osobami odpowiedzialnymi za organizację opieki zdrowotnej, jej finansowanie i organizację pracy podmiotów medycznych - mówił profesor Tomasz Banasiewicz.

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie