< Cofnij

Nowe Centra Symulacji

W obecności przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Władz Miasta Poznania oraz innych znamienitych gości, JM Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki uroczyście wmurował akt erekcyjny pod budowę Centrum Symulacji Medycznej.

Obiekt o kubaturze ponad 28 tys. m3 powstaje w rejonie skrzyżowania ul. Przybyszewskiego z ul. Rokietnicką. Jego zadaniem będzie scentralizowanie nowych technik edukacji medycznej w procesie wielodziedzinowego kształcenia studentów z Wydziałów Lekarskiego I i Nauk o Zdrowiu. Zakończenie budowy planowane jest na 2017 r.

Jak podkreślił prof. dr hab. Jacek Wysocki nie ma nowoczesnej uczelni medycznej bez nowoczesnego centrum symulacji. W wieloprofilowym obiekcie będzie można przeprowadzić różne scenariusze procedur medycznych. Inwestycja ta pozwoli dostosować program kształcenia do oczekiwań rynku pracy oraz wzmocni praktyczne umiejętności naszych studentów. Zdobyte w ten sposób kompetencje w przyszłości będą stanowiły o konkurencyjności absolwentów w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu świadczonych usług.

W drugiej części uroczystości Dziekan Wydziału Lekarskiego II prof. dr hab. Zbigniew Krasiński wraz z JM Rektorem i Kanclerzem mgr. Bogdanem Poniedziałkiem, poprzez uroczyste przecięcie wstęgi, dokonali otwarcia Centrum Symulacji Stomatologicznej w Collegium Stomatologicum przy ul. Bukowskiej 70.

Centrum Symulacji Stomatologicznej zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 "Infrastruktura szkolnictwa wyższego" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Pomieszczenia Centrum wyposażone zostały w najnowocześniejszy sprzęt symulacyjny oraz dostosowane do współczesnych wymagań dydaktyki przedklinicznej. Nowo otwarte Centrum Symulacji Stomatologicznej pozwoli na pełne realizowanie potrzeb nowoczesnych technik edukacyjnych Wydziału Lekarskiego II.

Uczelnia zakupiła 60 stanowisk fantomowych ( 2 sale , każda po 20 + 1 dla nauczyciela ) oraz 18 unitów klinicznych ( jedna sala 17 + 1 dla nauczyciela), umożliwiające symulacje pracy z pacjentem oraz wykonywanie innych prac technicznych. Uczelnia nabyła także akcesoria potrzebne do wykonywania prac symulacyjnych z zakresu wszystkich dziedzin stomatologii - odpowiednie zestawy szczęk, zębów, gumowych dziąseł, jak również specjalne modele żuchwy do nauki znieczuleń przewodowych.

 

Akt erekcyjny

Wmurowanie aktu

Otwarcie Centrum Symulacji Stomatologicznej

Centrum Symulacji Stomatologicznej