< Cofnij

Nowe wytyczne w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

Uczelnia - mimo trwającej pandemii - musi kontynuować swoją działalność. Wydaje się, że obecny stan umożliwia nam - przy zachowaniu restrykcyjnych wytycznych sanitarnych - rozszerzyć zajęcia realizowane stacjonarnie.

Dotyczy to oczywiście zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, tak ważnych w przypadku zawodów medycznych. Umożliwia to także obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia. Prosimy jednak pamiętać, że realizacja zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym uzależniona jest od wielu czynników. Jednym z nich jest możliwość wejścia studentów do szpitali klinicznych, a także zaangażowanie kadry klinicystów w walkę z pandemią COVID-19. Dlatego też wykaz zajęć, które będą realizowane w formie kontaktowej, określą Dziekani Wydziałów w porozumieniu z koordynatorami przedmiotów.

Uczelnia aktywnie zaangażowała się w przygotowania do otwarcia Szpitala Tymczasowego na MTP. Bardzo liczymy na duże zaangażowanie Was Studentów, zwłaszcza kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego.

Zapewniamy Państwa, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dziekani Wydziałów dołożą wszelkich starań by w jak najszerszym zakresie zaliczyć Wasze zaangażowania na rzecz walki z COVID jako element planowanych zajęć dydaktycznych.

Obecne regulacje dydaktyki w naszej Uczelni umożliwiają zarówno efektywne kształcenie, jak i dają nam szansę na włączenie się w pracę w Szpitalu Tymczasowym. Jeszcze raz dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i nieustannie prosimy o przestrzeganie wszelkich zaleceń epidemiologicznych.

» Zarządzenie Rektora nr 144/20 z dnia 25 listopada 2020 r.


Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Rektor

prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka
Prorektor ds. Dydaktyki