< Cofnij

Nowy Zarząd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Logo PTG

Podczas XV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG), który miał miejsce w dniu 17 listopada 2023 r. w Poznaniu, podczas Walnego Zebrania Członków wybrano nowy Zarząd PTG w skład którego weszło 3 pracowników UMP.

Przewodniczącą Zarządu Głównego została prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis (Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej), skarbnikiem - dr hab. Agnieszka Neumann-Podczaska, prof. UMP (Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej), a sekretarzem - dr hab. Dorota Talarska (Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej).