< Cofnij

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Profesora Jana Pawlaczyka

13 grudnia 2023 roku na Wydziale Farmaceutycznym UMP odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Profesora Jana Pawlaczyka - jednej z najbardziej zasłużonych osób w historii Wydziału Farmaceutycznego.

Tablica znajduje się przy wejściu do sali wykładowej w Collegium Pharmaceuticum II, która decyzją Rady Wydziału Farmaceutycznego UMP z października 2023 roku nosi imię prof. Jana Pawlaczyka.

Oficjalnego odsłonięcia tablicy dokonał JM Rektor UMP, prof. Andrzej Tykarski, córka Prof. Jana Pawlaczyka - Prof. Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel oraz Pani Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Anna Jelińska.

W ceremonii wzięły również udział Władze Prorektorskie i Kanclerskie, przedstawiciele Władz Dziekańskich UMP oraz członkowie społeczności Wydziału w tym pracownicy i studenci, a także zaproszeni goście.

Kilka słów wspominających prof. Jana Pawlaczyka powiedział prof. Edmund Grześkowiak, który podkreślił zasługi Pana Profesora dla rozwoju Wydziału.

Prof. Jan Pawlaczyk był m.in. kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego, Prorektorem ds. Nauki AM, twórcą Pracowni Oceny Jakości Kształcenia, wychowawcą kilku pokoleń farmaceutów.

Zdjęcie  Zdjęcie

Zdjęcie  Zdjęcie