< Cofnij

Odznaczenia państwowe

Wręczenie odznaczeń państwowych rozpoczęło posiedzenie Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dniu 29 listopada 2017 r. Z rąk JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego Nagrody Ministra Zdrowia odebrali:
- prof. dr hab. Zenon Kokot,
- dr hab. Barbara Maria Stawińska-Witoszyńska,
- dr hab. Anna Czyż,
- dr Ewelina Wojtasińska,
- dr hab. Maria Kozłowska-Skrzypczak.
Zdjęcie

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Medale Komisji Edukacji Narodowej następującym osobom:
- prof. dr hab. Annie Bręborowicz,
- prof. dr hab. Marii Borysewicz-Lewickiej,
- prof. dr hab. Teresie Matthews-Brzozowskiej,
- prof. dr hab. Janinie Stopie,
- prof. dr hab. Annie Surdackiej,
- prof. dr. hab. Wiesławowi Hędzelkowi,
- prof. dr. hab. Ryszardowi Koczorowskiemu,
- prof. dr. hab. Wojciechowi Służewskiemu,
- dr Annie Kurhańskiej-Flisykowskiej.
Zdjęcie
Zdjęcie
Serdecznie gratulujemy!