< Cofnij

Operacja Symulacja

29 marca w godzinach przedpołudniowych miała miejsce akcja wprowadzania dwóch pojazdów do obiektu Centrum Symulacji Medycznej. Przedsięwzięcie montażu symulatora karetki oraz pojazdu osobowego zakończyło się pełnym sukcesem, nad którym czuwał kierownik Centrum Symulacji dr Łukasz Gąsiorowski wraz z zastępcą mgr. Piotrem Ziemakiem, oraz władze kanclerskie UMP - dr Rafał Staszewski i mgr Krystyna Piątkowska wraz ze współpracownikami.

Symulator karetki w Centrum Symulacji Medycznej w Poznaniu pozwoli odwzorować środowisko pracy przyszłych lekarzy i ratowników medycznych. Dzięki wnętrzu, które jest wierną kopią karetek jeżdżących po naszych drogach studenci otrzymają szansę na praktyczną i bezpieczną naukę już od pierwszych lat studiów. Nasz pojazd będzie specjalnie dostosowany do warunków pracy w Centrum Symulacji. Będzie miał uciętą kabinę kierowcy, a przedział medyczny dopasowany zostanie do sterowni z lustrem weneckim, gdzie prowadzący zajęcia będzie miał bezpośredni wgląd w pracę zespołu ratownictwa. Obok ambulansu stanie prawdziwy samochód osobowy, w którym umieszczone zostaną specjalne manekiny ewakuacyjne o wadze dorosłego człowieka, umożliwiające ćwiczenie procedur medycznych związanych z wypadkami komunikacyjnymi.

Wyposażenie symulacyjne realizowane jest za pomocą środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego wartość dofinansowania przekracza 16 milionów złotych. Nowe Centrum Symulacji Medycznej będzie posiadać wiele różnych pracowni tematycznych. W części z symulatorami pacjenta, zaawansowane technologiczne manekiny będą służyły do symulowania chorób i przypadków o istotnym, choć często rzadkim występowaniu w oddziałach szpitalnych. Da to możliwość kształcącym bezpiecznego przećwiczenia postępowania w takich przypadkach. Część ta, ze względu na swoją interdyscyplinarność, będzie służyć nie tylko studentom medycyny, ale również pielęgniarstwa i ratownictwa. We wszystkich laboratoriach symulacji będzie zamontowany sprzęt audio-video z możliwością archiwizacji. Pozwoli to na nagranie przebiegu scenariusza symulacyjnego oraz jego odtworzenie podczas tzw. debriefingu, gdzie studenci oraz wykładowcy omawiają szczegółowo przebieg sesji. W takich warunkach można zwracać uwagę nie tylko na kwestie merytoryczne, ale również na współpracę personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w sytuacjach zagrożenia życia. Część nauki podstaw badania przedmiotowego będzie służyła bezpiecznej nauce na prostych fantomach pod nadzorem doświadczonych klinicystów. I tak na przykład zbadanie jakiegoś schorzenia w uchu nie będzie oznaczało przebadania tego samego pacjenta przez całą grupę studentów tylko systematyczną pracę na fantomie prawie identycznym z realnym pacjentem.

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie