< Cofnij

ORBIS Final Conference and Meeting

Orbis

W dniach 5 i 6 lipca 2023 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP odbyła się ORBIS Final Conference, a w dniu 7 lipca 2023 ORBIS Final Meeting. Oba wydarzenia podsumowały ponad 5-letnią realizację międzynarodowego i międzysektorowego projektu ORBIS (H2020-MSCA-RISE, nr 778051), o budżecie 2,28 mln EUR, finansowanego przez Komisję Europejską, a koordynowanego przez naszą Uczelnię. Z tej okazji w Poznaniu spotkali się liczni przedstawiciele wszystkich 13 członków konsorcjum projektu, czyli siedmiu uczelni oraz sześciu firm farmaceutycznych:

Pierwsze wydarzenie miało charakter otwartej konferencji naukowej upowszechniającej wyniki projektu. Wśród 156 uczestników znaleźli się nie tylko przedstawiciele krajowych firm farmaceutycznych (m.in. Lek-Am, Pikralida, PozLab), ale również przedstawiciele krajowych (UAM, GUMed, PUM) i zagranicznych uczelni (Uniwersytet w Belgradzie).

Podczas uroczystego otwarcia, konferencji z udziałem władz UMP i zaproszonych gości miało miejsce wręczenie pamiątkowych statuetek przedstawicielom każdej z instytucji wchodzącej w skład konsorcjum projektowego. Wręczane przez Panią Kanclerz Prof. Judytę Cielecką-Piontek statuetki były wyrazem podziękowania za udział w projekcie, ale przede wszystkim za współpracę naukową z pracownikami naszego Uniwersytetu. Indywidualne statuetki z rąk Pani Kanclerz odebrały: koordynator projektu - Pani prof. Janina Lulek oraz manager projektu Pani Bożena Raducha z UMP. Ta wzruszająca chwila na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników i organizatorów konferencji. W pierwszym dniu konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne skupione wokół filarów działalności ORBIS: postępów w syntezie substancji leczniczych i preformulacji farmaceutycznej oraz opracowaniu postaci i systemów dostarczania leków, a także ich oceny biofarmaceutycznej. W każdej z sesji wykłady plenarne wygłosili naukowcy reprezentujący zarówno członków konsorcjum ORBIS (uniwersytety w Lublanie i Helsinkach), jak i instytucje zewnętrzne (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Queen’s University Belfast, Pfizer UK). Wykładom towarzyszyły wystąpienia ustne uczestników projektu, przedstawiające wyniki prac realizowanych podczas międzynarodowych wyjazdów badawczo-szkoleniowych. Na uwagę zasługiwała różnorodność uczestników pod względem zainteresowań naukowych, afiliacji (uczelnie oraz firmy farmaceutyczne), dorobku (młodzi oraz doświadczeni badacze), a także płci i narodowości.

Drugi dzień konferencji obejmował dwie sesje ORBISu poświęcone działalności naukowej amerykańskich partnerów projektu. Tematyka wykładów plenarnych dotyczyła perspektyw rozwoju badań nad dostarczaniem leków; energooszczędnych technologii wytwarzania stałych postaci farmaceutycznych, a także nowych celów farmakologicznych w terapii chorób związanych z wiekiem. Poza wykładami, wybrani stażyści projektu zaprezentowali również wyniki badań uzyskanych w Rutgers University i University of Central Florida.

Wyjątkowym akcentem w tym dniu była ceremonia wręczenia Pani prof. Bożenie Michniak-Kohn z Rutgers University, dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ten honorowy tytuł akademicki został nadany przez senat naszej uczelni nie tylko w uznaniu zasług na polu nauki o podaniu leków na skórę, ale także wkładu w rozwój Wydziału Farmaceutycznego UMP. Jego podstawą było m.in. przyjęcie w ramach staży ORBISu w Center for Dermal Research (Rutgers University) i opieka naukowa nad 10 pracownikami i doktorantami naszej uczelni.

Final Conference zwieńczona została uroczystą kolacją, podczas której przyznano nagrody za najlepsze wystąpienia ustne oraz plakatowe.

ORBIS Final Meeting, który miał miejsce 7 lipca br., w odróżnieniu od konferencji naukowej był wydarzeniem ograniczonym do społeczności konsorcjum projektu. Liderzy każdego z siedmiu pakietów tematycznych przedstawili najważniejsze osiągnięcia – zarówno w kontekście naukowym (pakiety 1-3), jak i szkolenia, zarządzania, upowszechniania wyników oraz kwestii etycznych (pakiety 4-7). Szczególnym akcentem były krótkie wystąpienia uczestników wymiany ORBIS poświęcone ich osobistym doświadczeniom. W przyjaznej atmosferze wybrzmiały świadectwa niemierzalnych korzyści: poza otwarciem na nowe pomysły, zdobywaniem umiejętności i nawiązaniem nowych współprac, wspominano nowe przyjaźnie, poszerzenie horyzontów kulturowych i adaptację w nowym środowisku. Gratulowano także badaczom, dla których udział w stażach ORBIS bezpośrednio przełożył się na postęp kariery: awanse w strukturze firmy czy zdobyte granty, np. stypendia Fundacji Kościuszkowskiej (dr hab. Katarzyna Kosicka-Noworzyń i dr Marta Szukalska z UMP).

Spotkanie zakończyło się otwartą dyskusją m.in. na temat największych korzyści, niespodzianek i wyzwań podczas realizacji projektu. Do tych ostatnich, w pierwszych latach należała m.in. konieczność uzupełnienie składu konsorcjum o nowych partnerów po rezygnacji z udziału w projekcie Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie, jednego z głównych beneficjentów ORBISu. Jednak najtrudniejszymi i absolutnie nieprzewidywalnymi wyzwaniami były pandemia COVID oraz wojna w Ukrainie. Uczestnicy skierowali szczególne wyrazy podziwu i wsparcia dla kolegów z firmy Farmak w Kijowie, których odwaga i siła pozwoliły na pełne uczestnictwo w realizacji ORBIS aż do samego końca. W podsumowaniu przedstawiciele konsorcjum projektu w superlatywach wypowiadali się o dotychczasowej współpracy, zapewniając o gotowości jej kontynuowania w ramach dalszych wspólnych projektów. Final Meeting był świadectwem bliskich więzi stworzonych wewnątrz konsorcjum ORBIS, gdzie uczestnicy podkreślali stworzenie otwartej kultury współpracy w duchu zaufania, wsparcia i przyjaźni podczas 5 lat wspólnych działań zwieńczonych sukcesem.

Na zakończenie spotkania prof. Janina Lulek oraz Bożena Raducha z UMP zostały nagrodzone bukietami kwiatów i owacją za determinację w koordynowaniu i nadzorowaniu realizacji jednego z największych projektów w historii europejskiego programu RISE (Research and Innovation Staff Exchange).

ORBIS Final Conference and Meeting ORBIS Final Conference and Meeting

ORBIS Final Conference and MeetingORBIS Final Conference and Meeting

ORBIS Final Conference and Meeting