< Cofnij

ORBIS na Horyzoncie

LogoZ radością i dumą pragniemy poinformować, że 5 lipca 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o przyznaniu środków w wysokości 2,268 mln € na realizację prestiżowego, międzynarodowego i międzysektorowego projektu pt. ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internships Support) w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) Programu Ramowego Horyzont 2020 (H2020-MSCA-RISE-2017).

Szczególny sukces Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stanowi fakt, że po raz pierwszy Wydział Farmaceutyczny naszej uczelni będzie pełnił funkcję lidera konsorcjum 9 instytucji akademickich i komercyjnych z Europy i USA w projekcie naukowo-badawczym o tak szerokiej skali, znaczeniu i renomie.

ZdjęcieW projekcie ORBIS, którego koordynatorem jest prof. dr hab. Janina Lulek z Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku, uczestniczyć będą 4 uczelnie, 1 instytut naukowo- badawczy oraz 4 firmy farmaceutyczne z 7 krajów. Wśród naszych partnerów konsorcjum znajdują się: Instytut Farmaceutyczny (Polska), Trinity College Dublin (Irlandia), Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia), Applied Process Company Ltd. (Irlandia), Farmak JSC (Ukraina), Physiolution GmbH (Niemcy), Zentiva k.s. (Czechy) oraz Rutgers University (USA).

Czteroletni (2018-2022) projekt ORBIS stanowi odpowiedź na aktualne wyzwanie naukowe, gospodarcze i społeczne, jakim jest zwiększenie skuteczności i produktywności procesu rozwoju leków, zarówno innowacyjnych, jak i (super)generycznych. Drogą do tego celu jest interdyscyplinarna współpraca przedstawicieli instytucji akademickich  z różnych dziedzin nauk farmaceutycznych oraz sektora R&D podmiotów komercyjnych.

Gratulujemy!