< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiam, że 7 listopada 2015 r. zmarła

prof. dr hab. Teresa BOBKIEWICZ-KOZŁOWSKA

kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Pogrzeb odbędzie się 12 listopada br. o godz. 12:00 na Cmentarzu Parafialnym w Kościanie.  
 

Rektor
/-/ prof. dr hab. Jacek Wysocki