< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 listopada 2023 r. zmarła

śp. Prof. dr hab. Irena Matławska,

wieloletni Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji UMP. Pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora ds. kontaktów z uniwersytetami medycznymi w Grodnie i Witebsku, członka Grupy Eksperckiej ds. farmakognozji przy Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, członka Zarządu Sekcji Fitoterapii PTL.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i medalem „Za zasługi w rozwoju Witebskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego”.

Doskonały naukowiec, zasłużony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń farmaceutów.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 na cmentarzu parafii Kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła przy ulicy Gospodarskiej w Poznaniu (Spławie).

Rodzinie Pani Profesor składamy wyrazy najgłębszego współczucia.


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Farmaceutycznego, Lekarskiego,
Medycznego i Nauk o Zdrowiu,

Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu