< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 czerwca 2017 r. zmarł

prof. dr hab. Kazimierz Grottel,

wieloletni pracownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej i były kierownik Zakładu Patofizjologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Poznaniu.

Odszedł od nas zasłużony nauczyciel akademicki oraz wychowawca wielu pokoleń lekarzy.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Lekarskich II i I,
Wydziału Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu