< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 sierpnia 2017 roku zmarł

prof. zw. dr hab. Roman Szulc

emerytowany wieloletni kierownik I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Prodziekan Wydziału Lekarskiego w latach 1984-1987.

Odszedł od nas zasłużony nauczyciel akademicki oraz wychowawca i wspaniały nauczyciel wielu pokoleń lekarzy anestezjologów.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 14 sierpnia br. o godz. 13.10 na Cmentarzu Junikowskim.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Rektor, Senat
Dziekani i Rady Wydziałów Lekarskich I i II,
Wydziału Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu