< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim smutkiem i poczuciem straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Pani Prof. dr hab. n. med. Bożeny Raszei-Wanic,

wieloletniego Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych Instytutu Chorób Wewnętrznych, a w latach 1985-1997 Kierownika Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W latach 1974-83 Przewodnicząca oddziału Poznańskiego Towarzystwa Internistów Polskich. Twórczyni poznańskiej szkoły nadciśnienia tętniczego, honorowa Członkini Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Znakomity naukowiec i dydaktyk. Wychowawca wielu pokoleń lekarzy.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką za wzorową pracę w służbie zdrowia, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Honorową Odznaką Miasta Poznania, odznaką Wzorowy Nauczyciel PRL.

Pogrzeb odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 14:30 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

Rodzinie i Bliskim Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Rektor i Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Lekarskich I i II,
Wydziału Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu