< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.
Mieczysławy Łączkowskiej

wieloletniego pracownika Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
byłego kierownika Sekretariatu Rektora.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia.


Rektor, Senat i Kanclerz
Dziekani i Rady Wydziałów
Lekarskiego I, Lekarskiego II, Farmaceutycznego, Nauk o Zdrowiu,
oraz współpracownicy Uniwersytetu Medycznego im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu


Pogrzeb odbędzie się 10 września br. o godz. 12.00 na cmentarzu przy ul. Nowina 1.