< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 maja 2020 r. zmarła

śp. dr n. med. Marzena Binczycka-Anholcer,

starszy wykładowca w Zakładzie Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Odeszła od nas zasłużona nauczycielka akademicka oraz wychowawca wielu pokoleń lekarzy i pracowników służby zdrowia.

Rodzinie Pani Doktor składamy wyrazy najgłębszego współczucia.


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Lekarskiego, Medycznego,
Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu