< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 listopada 2021 r. zmarła

śp. prof. zw. dr hab. Alicja Grzegorzewska,

wieloletni pracownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, a następnie Katedry i Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W latach 2002-2007 pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dla województwa wielkopolskiego, doskonały lekarz, naukowiec, zasłużony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń lekarzy.

Rodzinie Pani Profesor składamy wyrazy najgłębszego współczucia.


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Medycznego, Lekarskiego,
Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu