< Cofnij

Otwarcie Pracowni Elektroterapii Serca

Zdjęcie

W dniu 6 marca 2017 w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego odbyło się uroczyste otwarcie odnowionej Pracowni Elektroterapii Serca I Kliniki Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Pracownia została wyposażona w nowoczesny angiograf, pozwalający na uzyskiwanie bardzo wysokiej jakości obrazów dzięki zwiększonej rozdzielczości. Jest to pierwsza instalacja tego typu urządzenia w Polsce. Parametry aparatu są niezwykle istotne z punktu widzenia wykonywanych w Pracowni zabiegów wszczepiania najmniejszych stymulatorów serca na świecie. Od ubiegłego roku dokonano tu aż 16 tego typu wszczepień. Angiograf będzie wykorzystywany także przy zabiegach usuwania elektrod, dla których to zabiegów I Klinika Kardiologii jest regionalnym ośrodkiem referencyjnym. Możliwości sprzętu pozwolą znacznie zmniejszyć ekspozycję pacjenta na promieniowanie rentgenowskie oraz zminimalizować ilość podawanych środków kontrastowych.

Nowy aparat, sfinansowany częściowo ze środków programu POLKARD, a ponadto z funduszy własnych Szpitala, przyczyni się do zwiększenia liczby wykonywanych zabiegów z wykorzystaniem najnowszych technologii w zakresie elektroterapii, które stanowią chlubę dla działalności usługowej Szpitala oraz aktywności akademickiej I Katedry i Kliniki Kardiologii – w 2016 roku Pracownia przyjęła 660 chorych.

Ponadto, w godzinach porannych w odnowionej Pracowni Elektroterapii Serca wykonano zabieg wszczepienia kardiowertera-defibrylatora serca z funkcją stymulacji resynchronizującej.

Tego typu urządzenia wszczepia się na świecie i w Polsce od wielu lat. Jednak wszczepiony wczoraj aparat posiada wbudowany algorytm automatycznego rozpoznawania środowiska magnetycznego rezonansu jądrowego - jednego ze „złotych standardów obrazowania” w neurologii, neurochirurgii, ortopedii, onkologii i także kardiologii. Przez wiele lat chorzy z wszczepionymi stymulatorami i kardiowerterami-defibrylatorami nie mogli mieć wykonywanych badań obrazowych tą metodą bez konieczności przeprogramowanie aparatu przed i po badaniu. Wszczepione urządzenie po ustaleniu przez kardiologa braku przeciwwskazań do takiego badania, jest programowane do automatycznego rozpoznawania środowiska rezonansu. W okresie 14 dni pacjent może mieć wielokrotnie wykonane badanie, a aparat każdorazowo automatycznie przeprogramuje się - znacznie ułatwi to logistykę wykonywania tego typu obrazowania.

Urządzenie wszczepiono u chorego z zaawansowaną niewydolnością serca - okresowe zaostrzenia tej choroby będzie można przewidzieć analizując dane z pamięci wszczepionego systemu. Chory otrzyma modem pozwalający na codzienną transmisję danych, o ile będą one wskazywać na zagrożenie pogorszeniem stanu układu krążenia. Przekazywane dane będą dostępne dla lekarza w szpitalu. Pozwoli to na wcześniejszą interwencję terapeutyczną, która może zapobiec konieczności hospitalizacji.