< Cofnij

Połowa do setki

Zdjęcie

Wielkimi krokami zbliża się 50-ta edycja Obozu Naukowo-Szkoleniowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Organizacja obozów jest prawdziwym ewenementem na skalę Polski - żadna inna uczelnia w naszym kraju nie może poszczycić się równie długą tradycją obozów naukowo-szkoleniowych. Reprezentacja 30 najlepszych studentów Uczelni uda się do Kołobrzegu celem odbycia praktyk w 9 różnych gabinetach specjalistycznych, m.in. dermatologicznym, pediatrycznym, kardiologicznym i ginekologicznym. Na obóz studenci zakwalifikowali się dzięki wytężonej pracy naukowej i działalności na rzecz uczelni, m.in. w Studenckim Towarzystwie Naukowym. W małych 3-osobowych zespołach będą pracować w gabinetach niosąc pomoc pacjentom pod doświadczonym okiem kadry naukowej. Opiekunowie gabinetów to pracownicy uczelni, w większości od lat związani z obozami i Kołobrzegiem. Obóz rozpocznie się 12 sierpnia i potrwa 14 dni, tradycyjnie w rolę Komendanta Obozu wcieli się pan profesor Zygmunt Adamski, Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii.

W tym roku ma miejsce wyjątkowe wydarzenie - jubileuszowe, 50-te obchody obozów UMP w Kołobrzegu. Z tej okazji na uroczyste obchody organizowane przez Prezydenta miasta Kołobrzeg - Janusza Gromka została zaproszona reprezentacja Uczelni. W obchodach wezmą udział m.in. JM Rektor prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski oraz przedstawiciele środowiska akademickiego naszej Uczelni związani z tą inicjatywą.

W trakcie obozu odbędzie się również VI Sympozjum Polsko-Niemieckie z udziałem Polonii Niemieckiej, umożliwiające integrację polskiego (poznańskiego i kołobrzeskiego) oraz niemieckiego środowiska medycznego.