< Cofnij

"Polska mówi aaa" w Poznaniu

W dniu 21 marca 2018 roku pod Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego prof. dra hab. n. med. Andrzeja Tykarskiego oraz przy honorowym wsparciu Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Jędrzeja Solarskiego, odbyły się w Poznaniu obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej. Kampania „Polska mówi aaa” wpisała się w globalne przedsięwzięcie „Say Ahh. Think Mouth, Think Health” zapoczątkowane przez Światową Federację Dentystyczną (FDI). Działania zorganizowane zostały przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne wraz z Naczelną Izbą Lekarską oraz Be Active Dentist. Koordynatorem Wojewódzkim Kampanii w Wielkopolsce została dr hab. n. med. Karolina Gerreth z Kliniki Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Na terenie miasta, w Zespole Szkół Specjalnych nr 103 oraz Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM), partnerująca firma Wrigley zorganizowała dwa mobilne gabinety dentystyczne celem przeprowadzenia badania stanu zdrowia jamy ustnej. W Szkole Specjalnej badaniami objęte zostały osoby z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi zgłaszające się także z innych placówek. W POSUMie, przy współpracy Centrum Inicjatyw Senioralnych, na badania zapraszano przede wszystkim najstarszych mieszkańców Poznania.

Nieodpłatne badania dotyczące stanu zdrowia jamy ustnej prowadzili lekarze z Kliniki Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz ze studentami polsko- i anglojęzycznymi kierunku lekarsko-dentystycznego. Studenci bardzo chętnie angażowali się w badania oraz przekazywali wiadomości dotyczące stomatologicznych zaleceń żywieniowych, zabiegów higienicznych w obrębie jamy ustnej wraz z instruktażem higieny wykorzystując modele oraz szczoteczki i próbki past przekazane przez Intytut Blend-a-med Oral B. Ponadto w ramach kampanii działania zostały przeprowadzone w Klinice Stomatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej.

Do kampanii z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej włączył się także zespół z Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przekazując zalecenia dotyczące właściwego odżywiania.

Oczekuje się, że działania będą kontynuowane w kolejnych latach wpływając na wzrost wiedzy społeczeństwa w odniesieniu do zdrowia jamy ustnej.

O prowadzonej akcji wspominano w mediach, w tym m. in. w Meloradio, Radio Poznań oraz TVN24.

Wsparcie kampanii w Wielkopolsce udzieliły firmy (Intytut Blend-a-med Oral B, Seysso, Johnson&Johnson oraz Colgate) przekazując próbki produktów oraz modele edukacyjne.

 Zdjęcie studentów

Chciałabym podziękować studentom za pomoc w przeprowadzeniu badań oraz stomatologicznego programu edukacyjnego. Przez cały dzień z niezwykłą aktywnością towarzyszyli oni lekarzom, poświęcając swój wolny czas, oraz wymieniali na stanowiskach starając się nie zaniedbywać własnych zajęć dydaktycznych. Niejednokrotnie spotykali po raz pierwszy wymagającego pacjenta, wykazując się przy tym empatią, nienaganną postawą i zaangażowaniem. Szczególne zainteresowanie budziły problemy, z którymi chorzy borykają się w życiu codziennym.

Ponadto pragnę także podziękować lekarzom z Kliniki Stomatologii Dziecięcej UMP oraz wszystkim osobom pomocnym w organizacji kampanii za udział i kreatywność w prowadzeniu przedsięwzięcia w trzech placówkach na terenie miasta Poznania.


Dr hab. n. med. Karolina Gerreth
Koordynator Wojewódzki Kampanii