< Cofnij

Powołania na kadencję 2024-2028

W dniu 20 marca 2024 r., na posiedzeniu Senatu UMP, na kadencję 2024-2028 na funkcje prorektorów powołano:

Pozytywnie zaopiniowane zostały także kandydatury na stanowiska Dziekanów Wydziałów:

Spotkania wyborcze z kandydatami zaplanowane są w terminach ogłoszonych właściwymi komunikatami Wydziałowych Komisji Wyborczych.