< Cofnij

Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku - hodowla, etyka, śmierć i przeznaczenie

"Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku - hodowla, etyka, śmierć i przeznaczenie” to nazwa ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się w dniach 30 września i 1 października br. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP. Jej organizatorami byli: Instytut Socjologii oraz Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM w Poznaniu, a także Katedra Nauk Społecznych, Katedra i Zakład Biologii Komórki UMP oraz Stowarzyszenie Otwarte Klatki.

Spotkanie otwierali prof. dr hab. Michał Musielak, Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem, oraz dr hab. Hanna Mamzer, prof. UAM. Natomiast wykład inauguracyjny pt. Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku: bezsilność etyki wobec moralności wygłosił prof. Andrzej Elżanowski z Uniwersytetu Warszawskiego, który zauważył, że: „Religie wraz z parareligijnymi prawami człowieka, nauki o życiu zdominowane przez biomedycynę i ogromny przemysł produkcji zwierzęcej współdziałają w zachowaniu moralnego status quo. Trudno wyobrazić sobie przezwyciężenie tego przymierza bez nowej, atrakcyjnej ideologii która, podobnie jak religia, wykorzystałaby rozwój i działanie wrodzonego sprawstwa moralnego.”

Obrady w ramach konferencji stworzyły spodziewaną sposobność do interdyscyplinarnej dyskusji nad różnymi przejawami i formami praktyk traktowania zwierząt hodowlanych, laboratoryjnych i domowych. Niezwykle ciekawe okazało się spotkanie społeczności akademickiej dwóch różnych nurtów - humanistycznego i szeroko pojętych nauk przyrodniczych, patrzących na świat zwierząt z dwóch, pozornie przeciwstawnych punktów widzenia. Gorące dyskusje wywołała kwestia dychotomii między zwierzęciem hodowlanym, eksperymentalnym a domowym, tym bardziej, że traktowanie zwierząt przez współczesne, cywilizowane społeczeństwo stawia wiele pytań, zarówno o aspekty praktyczne, ale także moralne i etyczne.

Wśród wygłaszających ustne wystąpienia znalazły się osobistości z renomowanych uczelni w Polsce, a w dziewięciu sesjach tematycznych wzięło udział ponad dwustu członków, wśród których znaleźli się etycy, filozofowie i kulturoznawcy oraz przyrodnicy, hodowcy, weterynarze a także rolnicy.

Dużym powodzeniem cieszył się warsztat szkoleniowy prowadzony przez prof. Hannę Mamzer na temat „Komunikacji między człowiekiem i psem”, gdzie poruszono kwestię kodów komunikacyjnych psów a zwłaszcza ich niewerbalnej płaszczyzny.

Na zakończenie konferencji prof. Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii PAN w Warszawie przeprowadził wykład pt.: Nasze relacje ze zwierzętami - odnowa i przebudowa, w którym mówił o zmianach postaw społecznych wobec wykorzystywania zwierząt przez człowieka, który dzięki postępom nauki lepiej rozumie poziom złożoności psychicznej zwierząt. Zaznaczył też jednak, że działalność gospodarcza i relacje ekonomiczne w tej sferze cechują się znaczną zachowawczością.

Na konferencji nie zabrakło przedstawicieli Stowarzyszenia Otwarte Klatki i Greenpeace. Opowiadali o swojej dzielności, głównie zwracając uwagę na palące problemy: ginących pszczół i zwierząt hodowanych na futra. 

Mimo różnic światopoglądowych i gorącej momentami wymiany zdań, uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że spotkają się za rok.


Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku - hodowla, etyka, śmierć i przeznaczenie
Przedstawiciele organizacji TSB|AWF

Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku - hodowla, etyka, śmierć i przeznaczenie
Otwarcie Konferencji - Przewodnicząca komitetu organizacyjnego prof. Hanna Mamzer (Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku - hodowla, etyka, śmierć i przeznaczenie
Otwarcie konferencji - prof. Michał Musielak (prorektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku - hodowla, etyka, śmierć i przeznaczenie
Prof. Hanna Mamzer podczas warsztatu szkoleniowego

Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku - hodowla, etyka, śmierć i przeznaczenie
Warsztat szkoleniowy

Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku - hodowla, etyka, śmierć i przeznaczenie
Warsztat szkoleniowy

Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku - hodowla, etyka, śmierć i przeznaczenie
Referat wygłasza profesor Michał Nowicki (prorektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku - hodowla, etyka, śmierć i przeznaczenie
Referat St. Sierż. Agnieszki Jóźwiak reprezentującej Wielkopolską Komendę Policji