< Cofnij

Profesor Oliver Kayser doktor honoris causa

Uroczystość nadania doktoratu honoris causa naszego Uniwersytetu profesorowi Oliverowi Kayserowi odbyła się 28 listopada w Pałacu Działyńskich. Poprowadził ją JM Rektor, profesor Andrzej Tykarski.

Laudację wygłosił Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, profesor Lucjusz Zaprutko. Podkreślił, że doktorat honoris causa jest najwyższym wyróżnieniem jakie Uniwersytet może ofiarować w uznaniu wyjątkowych zasług na polu naukowym. Jest też podkreśleniem szczególnego wkładu w rozwój naszego Uniwersytetu. W blisko stuletniej historii Wydziału Farmaceutycznego w Poznaniu tę najwyższą godność uzyskało 11 osób, dwunasty dyplom trafił do rąk profesora Olivera Kaysera. W imieniu Konwentu Godności Honorowych i Senatu, sylwetkę oraz osiągnięcia Laureata,  uzasadniające nadanie tytułu doktora honoris causa, przedstawiła profesor Jadwiga Jodynis-Liebert.

Profesor Oliver Kayser jest wybitnym specjalistą z zakresu biologii farmaceutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologicznych metod pozyskiwania związków roślinnych o działaniu leczniczym. Obecnie jest kierownikiem Katedry Biochemii Technicznej i pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Biochemicznej i Chemicznej w Technicznym Uniwersytecie w Dortmundzie. Z uwagi na wybitne osiągnięcia naukowe w swojej dziedzinie jest szeroko znany i ceniony w międzynarodowym środowisku naukowym. Autor około 100 prac oryginalnych, wielu podręczników, z których dwa przetłumaczone zostały na język polski i korzystają z nich także nasi studenci. Ważnym elementem dorobku Profesora są 3 patenty. Dotyczą one związków chemicznych o udowodnionym działaniu przeciwpasożytniczym.

Współpraca Profesora Olivera Kaysera z naszą Uczelnią rozpoczęła się w 2003 roku, kiedy Profesor zatrudniony był w Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. Od tamtego czasu corocznie prowadzi cykl wykładów dla studentów Wydziału Farmaceutycznego. W latach 2004 - 2015 trzynastu studentów farmacji wykonało prace dyplomowe pod kierunkiem Profesora Kaysera. Dzięki ich wysokiemu poziomowi nasi studenci zyskali perspektywy kariery naukowej w skali światowej. W roku 2011 Profesor Kayser uzyskał status profesora wizytującego naszej Uczelni, a w roku bieżącym przyjął zaproszenie do udziału w kolegium redakcyjnym czasopisma Journal of Medical Science. Profesor Kayser od 14 lat prowadzi wykłady dla studentów naszej Uczelni. Dzięki prezentowaniu najnowszych doniesień naukowych, atrakcyjnej formie cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. Można uznać, że Laureat wciela w życie, w najczystszej postaci, idee integracji europejskiej.

Profesor Oliver Kayser, przyjmując najwyższą uniwersytecką godność, dziękował wszystkim, którzy do jej nadania się przyczynili. Deklarował  dalszą współpracę, a na zakończenie uroczystości wygłosił wykład pt. „Ethnobotany and Medicinal Plant Biotechnology. From Tradition to modern Aspects of Drug Development”.

Helena Czechowska

Fakty UMP

 

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser

Doktor Honoris Causa - prof. Olivier Kayser