< Cofnij

Promocje doktorskie - Święto Nauki

Uroczystość promocji doktorskich to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej uczelni. Jest ukoronowaniem istotnego etapu rozwoju naukowego każdego młodego badacza, który poruszając się po zawiłych meandrach świata nauki, doskonali swój warsztat naukowy z pomocą swojego Promotora, zgłębiając tajniki dyscypliny naukowej i mierząc się z kolejnymi wyzwaniami.

Promocje doktorskie, które odbyły się w dniach 13, 14 i 21 września, przypadły na okres szczególny, były bowiem znakiem czasów i okresem przełomowym w związku ze zmianami organizacyjnymi jakie wprowadziła Ustawa 2.0, a aktualna sytuacja epidemiczna w kraju, narzuciła konieczność zachowania reżimu sanitarnego i ograniczeń organizacyjnych w przebiegu uroczystości.

Podczas uroczystej ceremonii doktorzy z trzech dyscyplin: nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki farmaceutyczne złożyli ślubowanie zobowiązując się do dalszego, wytrwałego rozwijania nauki i prowadzenia badań naukowych „nie dla marnej korzyści materialnej i nie dla zdobycia czczej sławy, lecz aby prawdę jak najbardziej szerzyć i aby światło jej, dla pomyślności ludzkości, jaśnie promieniowało”.  

Uroczystego aktu promocji doktorów dokonali JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski (w dniach 13 i 14 września), reprezentująca JM Rektora Pani prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska, Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Szkolenia Podyplomowego (w dniu 21 września) oraz Kanclerze: prof. dr hab. Jarosław Walkowiak - Kanclerz Kolegium Nauk o Zdrowiu, prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek - Kanclerz Kolegium Nauk Farmaceutycznych, prof. dr hab. Marek Ruchała - Kanclerz Kolegium Nauk Medycznych z udziałem Dziekanów Wydziałów, na których miały miejsce postępowania doktorskie: prof. dr hab. Małgorzaty Kotwickiej - Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w kadencji 2016-2020, prof. dra hab. Edmunda Grześkowiaka - Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w kadencji 2019-2020, prof. dr hab. Marii Iskry - Dziekana Wydziału Medycznego w kadencji 2019-2020 oraz prof. dra hab. Jacka Wysockiego - Dziekana Wydziału Lekarskiego w kadencji 2019-2020.

Dyplomy doktorskie odebrało 128 doktorów nauk medycznych, 27 doktorów nauk o zdrowiu oraz 9 doktorów nauk farmaceutycznych.

Doktorom, a także wspierającym Ich Rodzinom i Przyjaciołom oraz  Promotorom i Promotorom pomocniczym składamy jeszcze raz serdeczne gratulacje!!!

Za sprawy organizacyjne, przygotowanie oraz oprawę Uroczystego Triduum Nauki odpowiedzialny był Zespół Pracowników Biura Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk oraz Dział Promocji i Karier.

Promocje doktorskie - święto nauki

Promocje doktorskie - święto nauki

Promocje doktorskie - święto nauki

Promocje doktorskie - święto nauki

Promocje doktorskie - święto nauki

Promocje doktorskie - święto nauki

Promocje doktorskie - święto nauki

Promocje doktorskie - święto nauki

Promocje doktorskie - święto nauki

Promocje doktorskie - święto nauki

Promocje doktorskie - święto nauki

Promocje doktorskie - święto nauki

Promocje doktorskie - święto nauki