< Cofnij

Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk

Promocje Doktorskie to naukowe Święto Uczelni, mające wyjątkową oprawę i szczególny charakter. Stanowi niezwykle ważne podsumowanie osiągnięć naukowych Doktorów i opieki naukowej sprawowanej przez Ich Promotorów.

Promocje Doktorskie, które odbyły się w dniach 6 i 7 listopada 2023 r., stały się wspólnym Świętem Trzech Dyscyplin funkcjonujących w ramach nowej struktury organizacyjnej: Kolegiów Nauk, które po raz trzeci mogły promować tak liczną grupę nowych Doktorów.

Podczas ceremonii, Doktorzy zgodnie z tradycją akademicką, złożyli uroczyste ślubowanie po łacinie, zobowiązując się do dalszego, wytrwałego rozwijania nauki
i prowadzenia badań naukowych „nie dla marnej korzyści materialnej i nie dla zdobycia czczej sławy, lecz aby prawdę jak najbardziej szerzyć i aby światło jej, dla pomyślności ludzkości, jaśnie promieniowało”.

Uroczystego aktu promocji Doktorów w dyscyplinach: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu dokonali: JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski (w dniu 7 listopada) oraz reprezentujący JM Rektora prof. dr hab. Michał Nowicki Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (w dniu 6 listopada) wraz z Kanclerzami: prof. dr hab. Judytą Cielecką-Piontek - Kanclerzem Kolegium Nauk Farmaceutycznych, prof. dr. hab. Markiem Ruchałą - Kanclerzem Kolegium Nauk Medycznych i prof. dr. hab. Jarosławem Walkowiakiem - Kanclerzem Kolegium Nauk o Zdrowiu.

Dyplomy doktorskie odebrało 129 doktorów nauk medycznych, 14 doktorów nauk o zdrowiu oraz  8 doktorów nauk farmaceutycznych.

Doktorom, a także Ich Rodzinom i Przyjaciołom oraz  Promotorom i Promotorom pomocniczym składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym!!!

Za przygotowanie, organizację oraz uroczystą oprawę Promocji Doktorskich  odpowiedzialny był Zespół Pracowników Biura Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk oraz  Dział Promocji i Karier.


6 listopada 2023:

Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk  Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk

Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk  Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk

Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk  Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk

Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk  Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk

Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk  Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk

7 listopada 2023
:

Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk  Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk

Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk  Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk

Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk  Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk

Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk  Promocje Doktorskie - Święto Trzech Kolegiów Nauk