< Cofnij

SimChallenge 2017

Zdjęcie
W Centrum Biologii Medycznej, 5 kwietnia,  odbyły się SimChallenge 2017, zawody z symulacji medycznych.

Zajęcia z symulacji medycznej cieszą się na naszej Uczelni rosnącym powodzeniem. Z roku na rok zwiększa się liczba chętnych do udziału w nich. W ubiegłym roku w zajęciach wzięło udział 2900 studentów ze wszystkich kierunków. W ćwiczenia zaangażowanych jest 53 instruktorów ze wszystkich wydziałów.

SimChallenge, dawniej zwane wojnami symulacyjnymi, są ukoronowaniem zajęć z symulacji medycznej. Do udziału w zawodach mógł zgłosić się każdy. Do finału stanęły trzy zespoły, w tym jeden złożony ze studentów kierunków anglojęzycznych. Celem tych zmagań jest przede wszystkim ocena umiejętności merytorycznych studentów, ale także poznanie jak radzą sobie w pracy zespołowej oraz jaki mają kontakt z pacjentem i jego rodziną. Wszystko to ocenia Jury.

Dla atrakcyjności finałowych zmagań ważne są odpowiednio przygotowane i interesujące scenariusze medyczne. Dbają o to pracownicy Centrum Symulacji Medycznej. W tej edycji, na etapie półfinału, zespoły musiały udzielać pomocy poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym „bardzo ważnej osobie” ochranianej przez funkcjonariuszy BOR. VIP-em był symulator SimMan G3, za to grupie „funkcjonariuszy BOR” przewodził „major” Marek Dąbrowski, a robił to tak sugestywnie, że  wzbudził powszechny aplauz licznie zgromadzonych widzów.

W finale spotkały się dwie drużyny i walczyły o zwycięstwo według scenariusza, który wymagał od studentów nie tylko wiedzy, ale i nie lada odporności, a także był sprawdzianem empatii. Trzeba było udzielić pomocy bezdomnemu znalezionemu pod Mostem Rocha w Poznaniu. Tym razem w jego rolę wcielił się aktor - amator, a zrobił to bardzo sugestywnie. Całości dopełniała odpowiednia charakteryzacja i kostium, a zapach, który rozpylono, nie pozostawiał żadnych wątpliwości co do autentyzmu bezdomnego.

Według oceny Jury w finale najlepiej poradził sobie zespół przyszłych ratowników i lekarzy w składzie: Anna Simoniuksztis, Ewa Grelowska, Adam Janicki, Jakub Hypki i Witold Kwietniak. Będą oni reprezentować naszą uczelnię w ogólnopolskich zawodach, które odbędą się w Katowicach.

» Fotogaleria


Helena Czechowska
Fakty UMP