< Cofnij

Specjalistyczny ośrodek leczenia udarów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu włączony został do pilotażowego projektu wykonywania trombektomii u pacjentów z udarem mózgu. To jedyny taki ośrodek w Wielkopolsce. Trombektomia jest nowoczesną metodą leczenia niedokrwiennego udaru mózgu i polega na dotarciu cewnikami do wnętrza tętnicy mózgowej oraz usunięciu skrzepliny poudarowej. Daje to zdecydowanie lepsze efekty terapeutyczne niż samo leczenie trombolityczne (rozpuszczenie zakrzepu w wyniku podania leków).

Szpital już dziś posiada Oddział Kliniczny Neurologii z Pododdziałem Udarowym, który  jest jednym z największych ośrodków tego typu w Województwie Wielkopolskim. Oddział ten wymaga jednak remontu i dostosowania do wykonywania nowych procedur. Dzięki wsparciu pana Posła Bartłomieja Wróblewskiego pozyskano 4,2 mln zł na modernizację i zakup wyposażenia dla Oddziału Neurologii.

W dniu 5 czerwca odbyła się konferencja prasowa poświęcona temu projektowi. Udział w niej wzięli poseł Bartłomiej Wróblewski, dyr. WOW NFZ Agnieszka Pachciarza, Rektor UMP prof. Andrzej Tykarski, dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Krystyna Mackiewicz, a także liderzy zespołu medycznego prof. Sławomir Michalak oraz prof. Robert Juszkat.

Dzięki przychylności NFZ i zwiększeniu kontraktu, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego rozpoczął leczenie pacjentów z udarami, zwiększając szansę mieszkańców Poznania i Wielkopolski na powrót do zdrowia i pełnej sprawności.

Uczestnicy konferencji prasowej

Uczestnicy konferencji prasowej

Uczestnicy konferencji prasowej