< Cofnij

Spotkanie Noworoczne Członków Koła Seniora UMP

23 stycznia 2024 roku, po długiej, bo aż pięcioletniej przerwie spotkali się ponownie nasi Szacowni Seniorzy, zrzeszeni w Kole Seniora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Inicjatorami spotkania były Związki Zawodowe UMP, a spotkanie zorganizował i poprowadził Zespół ds. Socjalnych i Emerytalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Imprezę uświetnili Szacowni goście: Pani prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz - Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni oraz Pan mgr Krzysztof Stangierski - Zastępca Dyrektora ds. Personalnych i Rozwoju, którzy w swoich krótkich przemowach skierowali do Naszych Seniorów serdeczne słowa powitania i pozdrowienia.

Spotkanie połączone było również w Walnym Zgromadzeniem Koła Seniora, na którym Pani Kierownik Zespołu ds. Socjalnych i Emerytalnych mgr Danuta Hajdrych przedstawiła sprawozdanie z działalności Koła Seniora w minionym 2023 roku.

Na Noworoczne Spotkanie w Hotelu Andersia stawiło się blisko 300 emerytowanych pracowników naszej Uczelni, co tylko potwierdza fakt jak wyczekiwany i wyjątkowy był to moment. Impreza odbyła się w serdecznej atmosferze, przy pysznym śniadaniu oraz przyjemnej oprawie muzycznej. Była to okazja do miłego spotkania po latach, a uczestnicy w wyśmienitych humorach spędzili czas na wspomnieniach i opowieściach z chwilami już bardzo odległych czasów pracy w Uniwersytecie.

Koło Seniora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zrzesza aktualnie 880 członków z czego aż 693 osoby stanowią panie, a 187 osób to panowie. Wielu z nich nadal chętnie odwiedza mury Uczelni i korzysta ze świadczeń dostępnych Seniorom oraz wczasów w naszym ośrodku wypoczynkowym w Łazach.

Mamy nadzieję spotkać się z Naszymi Seniorami już w przyszłym roku i wierzymy, że doroczne spotkania Seniorów staną się ponownie piękną tradycją naszej Uczelni.

Do zobaczenia!

tekst: mgr Paulina Pokusa

Spotkanie Noworoczne Członków Koła Seniora UMP  Spotkanie Noworoczne Członków Koła Seniora UMP

Spotkanie Noworoczne Członków Koła Seniora UMP  Spotkanie Noworoczne Członków Koła Seniora UMP

Spotkanie Noworoczne Członków Koła Seniora UMP  Spotkanie Noworoczne Członków Koła Seniora UMP