< Cofnij

Stany Naglące w Neonatologii - praktyczna neonatologia 2023

W dniach 1-2 grudnia 2023 r. w Poznaniu (oraz online) odbyła się kolejna edycja międzynarodowej Konferencji Neonatologicznej „Stany Naglące w Neonatologii - praktyczna neonatologia 2023" organizowanej przez II Klinikę Neonatologii. Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był Prof. UMP. dr hab. n. med. Tomasz Szczapa.

To wyjątkowe wydarzenie skupiające światowe autorytety z dziedziny neonatologii i perinatologii stało się okazją do wymiany doświadczeń klinicystów i badaczy z całego świata, m.in. z USA, Danii, Grecji, Irlandii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii oraz Polski. Spotkanie zgromadziło rekordową liczbę uczestników - 350 osób stacjonarnie oraz 600 online. Wśród nich lekarzy, położne, pielęgniarki i innych specjalistów zaangażowanych w opiekę nad noworodkiem.

W trakcie tegorocznej edycji konferencji odbyło się 7 sesji naukowych, podczas których przedstawiono 38 wykładów. Omawiane zagadnienia dotyczyły optymalizacji jakości opieki nad noworodkiem, w tym żywienia i problemów gastroenterologicznych, zakażeń, resuscytacji i transportu, monitorowania w OITN, leczenia niewydolności oddechowej oraz perinatologii.

Duże zainteresowanie wzbudziły także kursy przedkonferencyjne i warsztaty praktyczne.

Planowana data kolejnej konferencji „Stany Naglące w Neonatologii” to 29-30.11.2024 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.noworodek.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Stany Naglące w Neonatologii - praktyczna neonatologia 2023  Stany Naglące w Neonatologii - praktyczna neonatologia 2023

Stany Naglące w Neonatologii - praktyczna neonatologia 2023  Stany Naglące w Neonatologii - praktyczna neonatologia 2023

Stany Naglące w Neonatologii - praktyczna neonatologia 2023  Stany Naglące w Neonatologii - praktyczna neonatologia 2023

Stany Naglące w Neonatologii - praktyczna neonatologia 2023  Stany Naglące w Neonatologii - praktyczna neonatologia 2023

Stany Naglące w Neonatologii - praktyczna neonatologia 2023  Stany Naglące w Neonatologii - praktyczna neonatologia 2023

Stany Naglące w Neonatologii - praktyczna neonatologia 2023  Stany Naglące w Neonatologii - praktyczna neonatologia 2023

Stany Naglące w Neonatologii - praktyczna neonatologia 2023  Stany Naglące w Neonatologii - praktyczna neonatologia 2023  Stany Naglące w Neonatologii - praktyczna neonatologia 2023