< Cofnij

Start projektu PROPULMO

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 lutego 2018 r. w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu przy ulicy Szamarzewskiego 82/84 rozpoczynamy realizację projektu „PROPULMO - poprawa kompleksowości i jakości leczenia pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dorosłymi chorymi z mukowiscydozą w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiegodofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 11 661 653,78 zł w kolejnych miesiącach Oddział Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej przejdzie gruntowny remont wraz z dobudową części oddziału, która dedykowana będzie pacjentom chorym na mukowiscydozę.

Zdjęcia
Dyrektor Jan Talaga podczas podpisania umowy na realizację projektu w dniu 05.02.2018 r. Źródło: www MZ http://bit.ly/2nNuW8s

Nowa część oddziału powstanie dzięki nadbudowie kondygnacji nad aktualnie istniejącym dwukondygnacyjnym budynkiem mieszczącym poradnie przyszpitalne. W nowej kondygnacji o powierzchni 530,55 m2; znajdzie się 8 nowoczesnych sal jedno i dwuosobowych przeznaczonych do leczenia dorosłych chorych na mukowiscydozę, sale zabiegowe oraz pokoje lekarzy. Szpital zakupi także dodatkowy sprzęt i wyposażenie dla oddziałów i pracowni, w ramach których leczeni są pacjenci ze schorzeniami układu oddechowego.

Inwestycja uwzględnia specyficzne wymagania dotyczące rygoru sanitarnego zalecanego w leczeniu pacjentów z chorobami płuc, a zwłaszcza chorych na mukowiscydozę. Dzięki temu chorzy będą leczeni w bezpiecznych warunkach, co w perspektywie przyczyni się do lepszych wyników leczenia i wydłużenia ich życia. Dzięki wieloprofilowemu zapleczu diagnostycznemu, obecności doświadczonego zespołu Oddziału Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, a także Oddziału Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu będzie jednym z największych i najnowocześniejszych w Polsce ośrodków mogących prowadzić leczenie dorosłych pacjentów z mukowiscydozą według najnowszych europejskich standardów.

Zdjęcie
Źródło: www MZ http://bit.ly/2nNuW8s

Najbliższe miesiące to czas wytężonej pracy nad poprawą warunków leczenia i wzmocnienia zaplecza sprzętowego. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31.05.2019 r.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu PROPULMO można uzyskać pod nr telefonu 61 854 95 65 oraz na stronie www.skpp.edu.pl.

Informacje dodatkowe:
mgr Natalia Kuźniak, Koordynator Projektu: 517 080 388
dr hab. med. Szczepan Cofta: 504 161 689


dr hab. med. Szczepan Cofta
(-) Naczelny Lekarz Szpitala