< Cofnij

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej

Logo
Prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka, kierownik w Katedrze i Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, otrzymała stypendium wyjazdowo-pobytowe z Fundacji Kościuszkowskiej, na rok akademicki 2019/2020, celem odbycia stażu naukowego w Baylor College of Medicine oraz Texas Children’s Hospital, w Houston, TX, w Stanach Zjednoczonych.

W czasie trzymiesięcznego pobytu w Houston, Prof. Marzena Gajecka pracować będzie nad zastosowaniem analiz integracyjnych w wielopoziomowych badaniach interakcji gospodarz-mikrobiota w chorobach wieloczynnikowych.

Fundacja Kościuszkowska promuje polsko-amerykańską współpracę poprzez wymianę międzynarodową w dziedzinach edukacji, nauki oraz kultury. Fundacja Kościuszkowska przyznaje corocznie stypendia wyjazdowo-pobytowe oraz granty dla Polaków na studia, badania naukowe i/lub dydaktykę w uniwersytetach lub innych instytucjach realizujących kształcenie wyższe w Stanach Zjednoczonych.