< Cofnij

Stypendium Naukowe Miasta Poznania

Za dotychczasowy dorobek naukowy z zakresu badań bioanalitycznych w poszukiwaniu nowych markerów chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych - tymi słowami kapituła umotywowała decyzję o przyznaniu Pani dr n. farm. Agnieszce Klupczyńskiej Stypendium Naukowego Miasta Poznania. Wyróżniona jest asystentem w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wręczenie stypendiów odbędzie się w październiku 2017 roku podczas uroczystej gali w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.