< Cofnij

Święto Ginekologii w Amsterdamie - czyli o 15. Jubileuszowym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Ginekologii

Od 1992 roku Kongresy Europejskiego Towarzystwa Ginekologii (European Society of Gynecology; ESG) skupiają najaktywniejszych przedstawicieli Ginekologii i Położnictwa z Europy i innych kontynentów, przyczyniając się do wymiany pomysłów i szerzenia badań klinicznych i biologicznych dotyczących tej specjalizacji medycznej.

W tym roku 15. Kongres Europejskiego Towarzystwa Ginekologii zorganizowany został w Amsterdamie, mieście o wspaniałych tradycjach związanych z medycyną. Trwające od 29 listopada do 2 grudnia 2023 roku wydarzenie skupiło bez mała 1000 naukowców z całego świata, prezentujących najnowsze doniesienia ze świata ginekologii i położnictwa, czy też młodych adeptów tej dziedziny, wymieniających się doświadczeniami ze swojej własnej pracy naukowej.

Polskie Towarzystwo Endokrynologii Ginekologicznej miało zaszczyt zorganizować sesję podczas Kongresu w Amsterdamie, w której poruszone zostały tematy z pogranicza ginekologii i endokrynologii.

Wystąpili w niej Profesor Rafał Stojko (Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego) z tematem dotyczącym minimalnie inwazyjnych technik w laparoskopii, Profesor Michał Kunicki (Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersytetu Medycznego w Warszawie) z wykładem o płodności w przedwczesnym wygasaniu czynności jajników. Dr n. med. Anna Kostrzak (Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) w omawianej Sesji wygłosiła wykład dotyczący nowoczesnego leczenia hiperprolaktynemii. Natomiast dr n. med. Anna Szeliga (Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) przedstawiła temat koncentrujący się na zastosowaniu analogów GLP-1 w leczeniu PCOS. Sesji przewodniczył Kierownik Katedry Endokrynologii Ginekologicznej i Leczenia Niepłodności UMP, Profesor Błażej Męczekalski, wchodzący w skład Zarządu European Society of Gynecology. Sesja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony publiczności, co zaowocowało interesującą dyskusją na zakończenie spotkania.

Poznańskim akcentem były również 2 wykłady wygłoszone przez Profesora Błażeja Męczekalskiego w sesjach plenarnych kongresu. Jeden wykład był zatytułowany „Zespół policystycznych jajników u młodocianych - diagnostyka i leczenie”. Drugi wykład przedstawiony przez Profesora Męczekalskiego to „Podwzgórzowy czynnościowy brak miesiączki - aspekty kliniczne”.

Dodatkowym podkreśleniem roli polskiej nauki na arenie europejskiej była zapowiedź bardzo ważnego wydarzenia - 10th Alice and Albert Netter Days, który odbędzie się w Krakowie w dniach 20-21 września 2024 roku. Kongres ten będzie organizowany przez Polskie Towarzystwo Endokrynologii Ginekologicznej, Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników oraz Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Ginekologii. 

European Society of Gynecology  European Society of Gynecology

European Society of Gynecology  European Society of Gynecology