< Cofnij

Tablica upamiętniająca profesora Rudolfa Sarrazina

Dzisiaj w Collegium Stomatologicum uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Profesorowi Rudolfowi Sarrazinowi, twórcy poznańskiej powojennej stomatologii.

Prof. dr hab. Ryszard Koczorowski, powitał zebranych gości: JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego, Dziekana Wydziału Lekarskiego II prof. dra hab.  Zbigniewa Krasińskiego, Kanclerza mgra  Bogdana Poniedziałka, szczególnie serdecznie przywitał dzieci Profesora Sarrazina: córkę Doktor Iwonę Sarrazin i syna Profesora Olgierda Sarrazina. Sylwetkę Profesora Rudolfa Sarrazina przedstawiła dr hab. Agata Czajka - Jakubowska, Pełnomocnik Rektora ds. Stomatologii.

Rudolf Sarrazin był Wielkopolaninem urodzonym 15 lutego 1906 roku w Grodzisku Wielkopolskim. Szczególne zasługi położył dla rozwoju powojennej stomatologii. Już trzy tygodnie po zakończeniu działań wojennych zorganizował w Poznaniu poliklinikę stomatologiczną, która stała się zalążkiem tej specjalności na reaktywowanym Uniwersytecie. Dostrzegał przede wszystkim konieczność szybkiego kształcenia lekarzy stomatologów, ponieważ ich brak tuż po wojnie był szczególnie dotkliwy. Jest więc wychowawcą i nauczycielem kilku pokoleń stomatologów, w których pamięci pozostaje jako wspaniały lekarz, godny szacunku człowiek.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski wraz z córką Profesora Rudolfa Sarrazina.

Imieniem Profesora nazwana została także sala 202 w Collegium Stomatologicum.


Helena Czechowska
Fakty UMP

Tablica upamiętniająca profesora Rudolfa Sarrazina


Tablica upamiętniająca profesora Rudolfa Sarrazina

Tablica upamiętniająca profesora Rudolfa Sarrazina

Tablica upamiętniająca profesora Rudolfa Sarrazina

Tablica upamiętniająca profesora Rudolfa Sarrazina