< Cofnij

TANGO dla UMP!

Logotypy NCN i NCBR

Z satysfakcją informujemy, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskał finansowanie projektu Opracowanie innowacyjnego preparatu złożonego dedykowanego leczeniu nadciśnienia tętniczego” złożonego w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO.

Projekt realizowany w ramach konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek. Projekt będzie realizowany przez zespół badawczy z Katedry i Zakładu Farmakognozji.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 858 000,00 zł.