< Cofnij

Transatlantyckie Webinarium nt. leczenia biodra spastycznego

Moderatorzy - zdjęcie

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować o II Edycji Transatlantyckiego Webinarium, które odbyło się w dniu 16.11.2020 roku. Głównym tematem spotkania było: Proaktywne i reaktywne podejście w leczeniu operacyjnym deformacji spastycznych w mózgowym porażeniu dziecięcym, a kierownikiem naukowym przedsięwzięcia był prof. Marek Jóźwiak z Poznania.

W trakcie Webinaru prezentowano różne techniki leczenia operacyjnego spastycznego stawu biodrowego z kilku sal operacyjnych z Polski i ze świata, w tym: Monachium, Niemcy; Poznań, Polska, St.Petersburg, Rosja; Toronto, Kanada; Willmington, DE, USA; Zakopane, Polska.

Dzięki Webinarium uczestnicy mieli unikatową szansę nauczyć się podstawowych technik operacyjnych z zakresu zaopatrywania problemów pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze specjalnym uwzględnieniem dostępów tradycyjnych i minimalnie inwazyjnych.

Spotkanie prowadzone było ze studio przez pana doktora Bartosza Musielaka ze Szpitala Degi w Poznaniu, a prezentowane operacje były komentowane na żywo przez wybitnych specjalistów z zakresu neuroortopedii:

Webinar był oglądany na żywo przez około 7000 uczestników z 28 krajów, z najwyższa liczbą uczestników zanotowaną w Polsce, Indiach, Francji, Niemczech i w USA (odpowiednio 455, 426, 417, 407 i 390 obserwujących) (Ryc.1).

 Mapa
Rycina 1: Rozkład liczby uczestników Webinaru z uwzględnieniem poszczególnych krajów.

Webinar obecnie dostępny jest do odtworzenia pod adresem: https://eacd.conf.medvc.eu/.

Chcielibyśmy podziękować sponsorom oraz organizatorom (medVC), bez których zakończone sukcesem Webinarium nie mogłoby się odbyć.


Z wyrazami szacunku,

Prof. Marek Jóźwiak,
Dr Bartosz Musielak