< Cofnij

Transatlantyckie Webinarium z zakresu ortopedii dziecięcej

Grafika

W dniu 8.11.2021 r. odbyła się kolejna, trzecia edycja Transatlantyckiego Webianrium z zakresu ortopedii dziecięcej, organizowana przez pracowników Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM w Poznaniu, z pomocą światowych ekspertów w zakresie ortopedii dziecięcej. Współpraca techniczna zagwarantowana została przez wydawnictwo Termedia.

Pierwsze webinarium odbyło się w 2019 r. - jeszcze "przedcovidowo", co pozwoliło nam zdobyć doświadczenia w zakresie organizacji wydarzeń tzw. zdalnych w warunkach wolnych od  ograniczeń wynikających z pandemii.  Toteż, jak w poprzednich latach, spotkanie było zorganizowane on-line, a tegoroczny temat związany był z leczeniem stopy końskiej w mózgowym porażeniu dziecięcym: GASTROC-SOLEUS LENGTHENING (GSL) /TENDON ACHILLES LENGTHENING (TAL) IN CEREBRAL PALSY -WORLD PERSPECTIVES, Review of the techniques.

W trakcie Webinarium zaprezentowano różne techniki operacyjne, zarówno tradycyjne, jak i miniinwazyjne, nagrane w kilku salach operacyjnych w Niemczech, Polsce, Rosji, Turcji i w USA. Uczestnicy Webinarium mieli unikalną okazję by nauczyć się  nie tylko technik leczenia operacyjnego, ale także wskazań, przeciwwskazań, postępowania okołooperacyjnego, a także zagadnień związanych z biomechaniką stopy.

Webinarium organizowane było w tym roku pod auspicjami: European Academy of Childhood Disability (EACD), Pediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA) i European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS), a komitet organizacyjny stanowili: prof. Marek Jóźwiak, dr Bartosz Musielak, dr Wade Shrader, dr Elisabet Rodby-Bousquet i Zaid Al-Shakarchi.

W tym roku organizatorom udało się zebrać w jednym studio dyskusyjnym specjalistów w zakresie neuroortopedii i ortopedii dziecięcej z całego świata. W dyskusji uczestniczyli wybitni specjaliści z całego świata: 

Webinarium na żywo obejrzało około 7000 widzów z 24 krajów. Co ważne, wydarzenie to może być nadal oglądane on-line po kliknięciu w ten link.

W imieniu komitetu organizacyjnego, chcielibyśmy podziękować Prezydentowi Miasta Poznania i pozostałym sponsorom, oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego corocznego wydarzenia, które na stałe wpisało się już w kalendarz ważnych wydarzeń w zakresie ortopedii dziecięcej na świecie.

prof. dr hab. Marek Jóźwiak
dr n. med. Bartosz Musielak

Grafika