< Cofnij

Uroczystość nadania tytułu Doktor Honoris Causa Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak

Zdjęcie

Rektor, Senat i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uprzejmie zapraszają na uroczystość nadania tytułu

DOKTORA HONORIS CAUSA
LIDII NIEDŹWIEDZKIEJ-OWSIAK,

Dyrektor ds. Medycznych Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

za wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i unikatową działalność na rzecz tworzenia najwyższych standardów w ochronie zdrowia.

Wręczenie dyplomu odbędzie się na uroczystym otwartym posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego w dniu 16.11.2023 r. o godz. 12:00 w Sali A Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37A w Poznaniu.