< Cofnij

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce”

Dnia 22 listopada 2019 r. w gmachu Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-SzkoleniowaFarmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce” organizowana cyklicznie przez Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UMP.

W Konferencji o zasięgu międzynarodowym uczestniczyli goście z Holandii (Prof. W. Goettsch  - Dutch National Health Care Institute) i Ukrainy (m.in. Prof. O. Zaliska - Narodowy Uniwersytet Medyczny we Lwowie), a także były Podsekretarz Stanu (Wiceminister Zdrowia) prof. dr hab. Marcin Czech, reprezentanci Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele środowiska naukowego, lekarze, farmaceuci, osoby z branży HTA, przedstawiciele NFZ oraz licznie przybyli studenci.

Wygłoszono 25 wykładów m.in. na temat globalnej strategii zapobiegania grypie (Prof. L. Brydak), kosztów programu lekowego astmy ciężkiej (dr hab. Sz. Cofta), wyzwań dla HTA i EBHC (dr W. Wyszoczański) oraz roli lidera placówki medycznej (Prof. H. Mruk).

W Konferencji aktywnie uczestniczyli studenci wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz z innych ośrodków akademickich, a w sesji posterowej nagrodzone zostały 3 prace uczestników.  

Podsumowując, Konferencja, ciesząca się z roku na rok coraz większą popularnością, po raz kolejny była okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu najnowszych trendów w farmakoekonomice oraz źródłem dyskusji na temat aktualnej sytuacji opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. Wydarzenie w którym uczestniczyło ponad 500 osób jest w tej chwili największą konferencją tematyczną w Polsce.

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji