< Cofnij

We współpracy z PFRON

Zdjęcie

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego wraz z Uniwersytetem Artystycznym podpisały porozumienie o współpracy na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych z  Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Główne założenia porozumienia obejmują wzajemną współpracę, wymianę doświadczeń oraz udział we wspólnych projektach badawczych i rozwojowych. Umowa zakłada także organizację spotkań informacyjnych, prowadzenie konsultacji dla studentów i doktorantów oraz możliwość odbywania staży w PFRON.

Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się w Rektoracie naszej Uczelni, a w wydarzeniu  udział wzięli: dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON - dr Anna Skupień, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - prof. dr hab. Edmund Grześkowiak oraz Prorektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ds. kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi - prof. dr hab. Bogumiła Jung, prof. zw. UAP.