< Cofnij

Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia

Zdjęcie uczestników konferencji

W dniach 23-24 października 2023 roku odbyła się IV Poznańska Konferencja pt. „Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia”. Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego - JM Rektora UMP, prof. dr hab. Judyty Cieleckiej-Piontek - Kanclerza Kolegium Nauk Farmaceutycznych UMP oraz  prof. dr hab. Anny Jelińskiej - Dziekana Wydziału Farmaceutycznego naszej uczelni. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. Jan Matysiak, a rolę Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego pełnił dr Szymon Plewa. Tegoroczna konferencja odbyła się w formie hybrydowej i miała charakter międzynarodowy. Zapewnienie możliwości uczestnictwa w konferencji zarówno na żywo, jak i on-line, było dużym wyzwaniem organizacyjnym. Jednakże możliwości techniczne nowoczesnej sali konferencyjnej w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP oraz profesjonalne wsparcie informatyków pozwoliło na sprawną realizację tego wydarzenia.

Współorganizatorami Konferencji było Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oraz Stowarzyszenie Stop Nielegalnym Farmaceutykom, które odpowiedzialne było za zorganizowanie sesji dotyczącej przestępczości farmaceutycznej.

W konferencji wzięło udział ponad 120 zarejestrowanych osób, w tym profesorowie, farmaceuci, lekarze, analitycy, naukowcy, przedstawiciele licznych uczelni wyższych zarówno z Polski, jak i z Francji, Malty, Niemiec, Serbii, Słowacji, Słowenii, USA oraz Węgier. Członkowie Komitetu Naukowego reprezentowali następujące jednostki naukowo-badawcze: Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Słowacja; ELTE - Eötvös Loránd University, Węgry; Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems, Niemcy; Gdański Uniwersytet Medyczny; Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich; Rutgers - The State University of New Jersey, USA; Stevens Institute of Technology, USA; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Technische Universität München, Niemcy; University of Belgrade, Serbia; University of Florida, USA; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum; Uniwersytet Kaliski; Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Wydarzenie skierowane było szczególnie mocno do farmaceutów, lekarzy, analityków, klinicystów, farmakognostów, biochemików, farmakologów oraz chemików, specjalizujących się w zastosowaniu najnowszych metod analitycznych i „omicznych”, takich jak: genomika, proteomika i metabolomika, we współczesnej medycynie i farmacji, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, jak i leczenia.

Konferencja składała się z kilku sesji poruszających tematykę szeroko rozumianej bioanalizy, analityki farmaceutycznej oraz problematyki związanej z przestępczością farmaceutyczną. Nowością w tegorocznej edycji konferencji była sesja dotycząca badania produktów pochodzenia naturalnego, która doskonale wpisywała się w interdyscyplinarny charakter konferencji. Sesja ta przygotowana była przy współpracy z zespołem Katedry i Zakładu Farmakognozji i Biomateriałów UMP pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Judyty Cieleckiej-Piontek. Na szczególną uwagę zasługiwała sesja młodych naukowców, którzy reprezentowali bardzo wysoki poziom merytoryczny. Dyskusje prowadzone w trakcie prezentacji doniesień naukowych młodych badaczy świadczyły o ich dojrzałości naukowej. Konferencja obejmowała także sesję e-posterową oraz sesję VOD (ang. video on demand, wideo na życzenie), czyli wykłady dostępne on-line.

Duże zainteresowanie zorganizowaną przez UMP konferencją, zarówno w Polsce, jak i w licznych ośrodkach zagranicznych, jest dowodem silnej pozycji naszej uczelni w tematyce związanej z bioanalizą w ochronie zdrowia. Kolejna edycja niniejszej konferencji planowana jest już za 2 lata.