< Cofnij

Wyborów ciąg dalszy

W dniu 29 maja 2019 r., na kolejnym posiedzeniu Senatu UMP, zostały pozytywnie zaopiniowane kandydatury zastępców kanclerzy, prodziekanów, dyrektora szkoły doktorskiej oraz dyrektorów Zarządu Uczelni.

Zastępcami Kanclerza Kolegium Nauk Medycznych, z dniem 1 października 2019 r., zostaną:

Na Zastępcę Kanclerza Kolegium Nauk o Zdrowiu wybrana została:

Stanowisko Zastępcy Kanclerza Kolegium Nauk Farmaceutycznych będzie piastował:

Z początkiem nowego roku akademickiego pracę podejmą też następujący Prodziekani:

Wydział Lekarski:

Wydział Medyczny:

Wydział Farmaceutyczny:

Wydział Nauk o Zdrowiu:

Dyrektorem szkoły doktorskiej został wybrany:

Na stanowiska dyrektorów Zarządu Uczelni (odpowiednicy dotychczasowych władz kanclerskich) zatwierdzono: