< Cofnij

Wykład otwarty Prof. Umberto Ricardi

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty Pana Prof. Umberto Ricardi z Uniwersytetu w Turynie organizowany w ramach projektu „Akademicki i Naukowy Poznań” w dniu 22.11.2017 r.

Do głównych obszarów zainteresowań kliniczno-naukowych Prof. Umberto  Ricardi należą chłoniaki, nowotwory płuc i guzy OUN. Profesor jest także ekspertem w dziedzinie rozwoju nowoczesnych technologii w radioterapii onkologicznej.

Plakat